OK Hierne

Vi är klubben som ingen vet varifrån vi kommer och med namnet som ingen kan uttala? Inte alls.

Vi kommer från Koppom i västra Värmland, och Hierne uttalas "Järne". Vi har funnits sedan 1948.

Motionsorientering

Edastôlpen

Pågår från början av maj till 30 september.
Kartor finns på banken, Konsum, Bygga och biblioteket.

Ungdomsorientering

Ungdomsorienteringen börjar 24 april. Vi kör på måndagar kl 18. De två första gångerna vid Gillevi.